Τα Technokids στο Γυμνάσιο / Α’ Λυκείου

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες για προγραμματισμό με Python και αναλύουμε την λειτουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, προετοιμάζει τους μαθητές κατάλληλα για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Microsoft Office Specialist.

TechnoPython

Ολοκληρώνουμε «αποστολές» με κώδικα για να γίνουμε προγραμματιστές. Λογισμικό: Python | ICT & STEM: Μαθηματικά και γλωσσικές τέχνες με τεχνολογικές δεξιότητες προγραμματισμού

TechnoWonderland

Γινόμαστε στελέχη ενός πάρκου αναψυχής. Λογισμικό: Word, Excel, PPT, Publisher, Access | ICT & STEM: Επεξεργασία κειμένου, βιβλίο εργασιών, πολυμέσα, δημοσιεύσεις, βάσεις δεδομένων

AI (Τεχνητή Νοημοσύνη)

Μαθαίνουμε τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με παραδείγματα από την καθημερινότητα μας. Λογισμικό: Internet | ICT & STEM: Τηλεπικοινωνίες

TechnoAdvertise

Ξεκινάμε να εργαζόμαστε σε ένα διαφημιστικό πρακτορείο και σχεδιάζουμε διαφημίσεις. Λογισμικό: Word | ICT & STEM: Επ. κειμένου

TechnoSpecialist

Θα δουλέψουμε σε μια εταιρεία, η οποία παράγει και διαθέτει προς πώληση ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λογισμικό: PowerPoint | ICT & STEM: Γραφικά

TechnoBudget

Χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο επίλυσης προβλημάτων, αποκτώντας οικονομικές γνώσεις. Λογισμικό: Excel, Word | ICT & STEM: Βιβλίο εργασιών, επεξ. κειμένου

Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις Microsoft Office Specialist

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist είναι η κορυφαία απόδειξη γνώσεων των εφαρμογών Microsoft® Office με παγκόσμια αναγνώριση. Αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο με περισσότερες από 2.000.000 εξετάσεις ετησίως. Ενδυναμώνει τους μαθητές με όλες εκείνες τις δεξιότητες, στη χρήση εφαρμογών του Office, που απαιτούνται στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο (πρόγραμμα Erasmus) αλλά και σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η εξέταση Microsoft Word είναι διαδικτυακή και έχει διάρκεια 50 λεπτά. Οι μαθητές που θα λάβουν βαθμολογία άνω των 700/1000 αποκτούν την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist και αυτόματα το δικό τους επαγγελματικό προφίλ στην Certiport – VUE Pearson, τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποιήσεων παγκοσμίως (Microsoft, Adobe, Autodesk, …).

Αποκτώντας την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist οι μαθητές:

  • Έχουν ακριβή αντίληψη του επιπέδου των γνώσεών τους
  • Αποκτούν πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες και με κύρος
  • Αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στις νέες τεχνολογίες και δεν απαιτείται ανανέωση
  • Αναγνωρίζονται από τους καθηγητές τους και την μαθητική κοινότητα
  • Προετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο και την μελλοντική τους καριέρα
  • Ξεκινούν μία επαγγελματική πορεία βασισμένη στις δεξιότητες εφαρμογών Microsoft
  • Απαραίτητο εφόδιο για τη συμπλήρωση του Portfolio για μαθητές IB και όσους επιλέγουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι μαθητές μόλις ολοκληρώσουν τις ενότητες Word, Excel & PowerPoint, λαμβάνουν αυτόματα το
Certificate Microsoft Office Specialist Associate

Hospitality

Εργαζόμαστε ως υπάλληλοι ξενοδοχείου και ετοιμάζουμε έντυπα. Λογισμικό: Word | ICT & STEM: Επεξεργασία κειμένου

Channel

Γινόμαστε στελέχη Marketing σε ένα κανάλι και δημιουργούμε παρουσιάσεις. Λογισμικό: PowerPoint | ICT & STEM: Πολυμέσα

Business

Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, αναλύουμε τα οικονομικά στοιχεία των πελατών μας. Λογισμικό: Excel | ICT & STEM: Φύλλα εργασιών