Νηπιαγωγείο

Home/STEM & Coding Projects/Νηπιαγωγείο

Τα TECHNOKids στο Νηπιαγωγείο

  • Οι μαθητές αποκτούν τεχνολογικές γνώσεις μέσα από σεναριακά μαθήματα, τα οποία βοηθούν στην κοινωνικoσυναισθηματική τους ανάπτυξη.
  • Κάθε ενότητα περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό θέμα, για το οποίο δίδεται ποικιλία κατάλληλων δραστηριοτήτων με στόχους: τεχνολογικούς, προγραφικούς, προαναγνωστικούς, προαριθμητικούς.
  • Όλα τα σχέδια εργασίας υποστηρίζονται με ειδικό λογισμικό, πρότυπα αρχεία, τετράδια εργασιών, καθώς και με ειδικά οργανογράμματα, ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεματική διερεύνηση της παιδικής αντίληψης προς ποικίλους γνωστικούς και εκφραστικούς τομείς.
  • Το μάθημα υλοποιείται είτε με διαδραστικό πίνακα είτε στο εργαστήριο των υπολογιστών ή στη «γωνιά» του υπολογιστή.
  • Όλες οι δραστηριότητες ενσωματώνουν την τεχνολογία στο βασικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

TechnoBasic

Μαθαίνουμε βασικές αρχές για την χρήση του υπολογιστή, για να γίνουμε Μάγοι του υπολογιστή. Λογισμικό: Windows ICT & STEM: Λειτουργικό περιβάλλον

TechnoNumbers

Μετράμε, γράφουμε και ταξινομούμε αριθμούς από 1 ως το 10. Λογισμικό: Kid Pix 3D ICT & STEM: Γραφικά

TechnoSeasons

Μαθαίνουμε για τις εποχές του χρόνου, τις αλλαγές που φέρνει κάθε εποχή και πώς επηρεάζονται οι συνήθειες του ανθρώπου. Λογισμικό: Ζωγραφική ICT & STEM: Γραφικά

Winnie’s World 1

Οι μαθητές έχουν μία πρώτη θετική εμπειρία με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας! Λογισμικό: WW E-learning platform ICT & STEM: Αγγλική γλώσσα

TechnoWhiz

Ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο του προγραμματισμού. Βάζουμε σε σειρά εντολές, ώστε να δημιουργήσουμε σενάρια και επαναλαμβανόμενες σκηνές. Λογισμικό: Scratch Jr ICT & STEM: Προγραμματισμός

TechnoShapes

Ασχολούμαστε με τα σχήματα και ενημερωνόμαστε για τη σπουδαιότητά τους και πώς αυτά μπορούμε να τα βρούμε γύρω μας. Λογισμικό: Kid Pix 3D ICT & STEM: Γραφικά

TechnoStart

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και τους βασικούς κανόνες του Η/Υ. Λογισμικό: Windows ICT & STEM: Λειτ. περιβάλλον

TechnoDrive

Μαθαίνουμε για τα Μέσα Μεταφοράς και τους Κανόνες Κυκλοφοριακής Αγωγής, μέσω παρουσιάσεων. Λογισμικό: PowerPoint ICT & STEM: Παρουσιάσεις

TechnoColors

Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα χρώματα και τις αποχρώσεις των χρωμάτων. Λογισμικό: Kid Pix 3D | ICT & STEM: Γραφικά

TechnoLetters

Χρησιμοποιούμε τον Η/Υ για να μάθουμε περισσότερα για τα γράμματα του Αλφάβητου. Λογισμικό: Kid Pix 3D | ICT & STEM: Γραφικά

Winnie's World II

Winnie’s World 2 Κινήστε το ενδιαφέρον και τη φαντασία των μαθητών μέσα από την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας! Λογισμικό: WW E-learning platform ICT & STEM: Αγγλική γλώσσα