STEM & Coding Projects

Home/STEM & Coding Projects

Τα Technokids είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός φορέας, που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής & των Νέων Τεχνολογιών:

 • Βασισμένο στις μεθόδους των Project & Game Based Learning
 • Με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Information and Communications Technology)
 • Εμπλουτισμένο με την Τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας – AR (Augmented Reality)
 • Εναρμονισμένο με τα ISTE Standards (International Society for Technology in Education)
 

Είναι μία συλλογή από διαφορετικές ενότητες που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη. Εφαρμόζεται μια διεπιστημονική, project & game based προσέγγιση στη μάθηση. Το σημαντικότερο είναι η δυναμική του σχεδίου προσέγγισης για κάθε ηλικία στη μάθηση. Με κίνητρο τη θεματολογία, που εστιάζει στα προσωπικά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα βιώματα, ο κάθε μαθητής δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή εργασία.

Κατακτούν τον ρόλο του Προγραμματιστή, Αρχιτέκτονα, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Ανταποκριτή, Συγγραφέα, Ταξιδιωτικό Πράκτορα, Δημοσιογράφο– Blogger και μαθαίνουν ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ αξιοποιείται η τεχνολογία σε κάθε επάγγελμα. Μέσα από αυτή τη δημιουργική απασχόληση, τα παιδιά εντάσσονται ομαλά στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Τα τεχνολογικά projects μπορεί να τα αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός νέων τεχνολογιών στο μάθημα της πληροφορικής, ο δάσκαλος της τάξης σε ένα διαθεματικό project κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και η νηπιαγωγός. Ο εκπαιδευτικός περιγράφει τον τεχνολογικό στόχο, οι μαθητές ανακαλύπτουν, δημιουργούν, πειραματίζονται με προγράμματα και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους.

Ένα Τεχνολογικό project είναι ένα σύνολο θεματικών δραστηριοτήτων που με την χρήση του υπολογιστή οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν:

 • Παιχνίδια
 • Κώδικα
 • Ιστοσελίδες
 • Blogs
 • Παρουσιάσεις
 • Αφίσες
 • Κάρτες
 • Δημοσιεύσεις
 • Οικονομικές Αναφορές
 • Αναλυτικό οδηγό εκπαίδευσης καθηγητή (Teacher Guide)
 • Λεπτομερές πλάνο μαθημάτων
 • Τετράδιο μαθητή (Student Workbook)
 • Δραστηριότητες Εμπλουτισμένες με Επαυξημένη Πραγματικότητα AR
 • e-curriculum (εκπ. υλικό για εξ’ αποστάσεως μαθήματα)
 • Δείγματα Αρχείων εργασιών (Samples Files)
 • Πρότυπα Αρχεία εργασιών (Templates Files)
 • Ερωτήσεις επανάληψης (Review Questions)
 • Αξιολογήσεις – Test (Τ- Pass)
 • Κάρτα αναφοράς (Report Card)
 • Επιστολή προς γονείς (Parent Letter)
 • Βεβαίωση (Certificate)
 • Επιπρόσθετες δραστηριότητες

Είναι το εγχειρίδιο του καθηγητή, που περιλαμβάνει απαραίτητες οδηγίες για την ολοκλήρωση ενός τεχνολογικού project.

Είναι το τετράδιο εργασιών, που περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την ολοκλήρωση των εργασιών όλων των ενοτήτων, καθώς και ασκήσεις εμπέδωσης διαφόρων τύπων.

Η τεχνολογία Augmented Reality ή Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που ενισχύει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακές πληροφορίες. Προσφέρει πολλά στην εκπαίδευση, καθώς είναι ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης:

 • Προωθεί τη διαδραστική εμπειρία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 • Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
 • Βελτιώνει τα κίνητρα και αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Οι μαθητές αποκτούν και αφομοιώνουν πιο ευχάριστα την γνώση.
 • Συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
 

Μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας ο μαθητής δεν διαβάζει απλά ακόμα ένα βιβλίο, αλλά το ζει!

Τα TECHNOKids projects έχουν ενσωματωμένη την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσα στο Τετράδιο Μαθητή (Workbook). Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα με την χρήση μιας φορητής συσκευής (κινητό ή tablet) να έχει πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό υλικό σε πραγματικό χρόνο, όπως εικόνες, βίντεο, απαντήσεις ασκήσεων, δείγματα εργασιών και φυσικά 3D ήρωες.

Η καινοτομία αυτή ενθουσιάζει τους μαθητές όλων των ηλικιών και χάρη στην τεχνολογία, το βιβλίο «ζωντανεύει» ως διά μαγείας μπροστά στα μάτια τους με έναν τρόπο μοναδικό που δεν υποβιβάζει την εμπειρία της ανάγνωσης, αλλά αντιθέτως την «απογειώνει»!

 Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια πολυαισθητηριακή διαδραστική εμπειρία!

Η εκπαίδευση STEM δίνει έμφαση στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Τα projects των TECHNOKids ενσωματώνουν δραστηριότητες ICT & STEM στο σχολικό πρόγραμμα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να δοθούν στους μαθητές ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες, για να γίνουν οι αυριανοί ψηφιακοί πολίτες.

Τα TECHNOKids υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM!

 

Τα projects των TECHNOKids για την Πληροφορική αντιστοιχούν στα πρότυπα που παρέχονται από τη Διεθνή Κοινότητα για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (International Society for Technology in Education). Τα ISTE Standards παρέχουν ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών. Στην κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνονται δεξιότητες, γνώση και ανάπτυξη των εννοιών της καινοτομίας, της συνεργατικότητας, της έρευνας, της κριτικής σκέψης, του «ψηφιακού πολίτη» και άλλων. Τα ISTE Standards στοχεύουν στην ανάπτυξη του γραμματισμού των μαθητών σε δεξιότητες STEM και στην ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων προς ένα ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Σπουδών των TECHNOKids για την Πληροφορική βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν εύκολα, να διδάσκουν και να παρακολουθούν τα Common Core Standards. Τα Common Core Standards αναπτύχθηκαν για να δημιουργήσουν μία κοινή σειρά από οδηγίες και προσδοκίες για την επιτυχία των μαθητών. Στόχος των Common Core Standards είναι η προετοιμασία των μαθητών για την αποφοίτηση από το σχολείο, την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, την επαγγελματική καριέρα και τη ζωή. Τα Common Core Standards έχουν αναπτυχθεί για τα πεδία της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, των Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Μαθηματικών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο.

Διαλέξτε ένα project τεχνολογίας από την εκπαιδευτική μέθοδο, το οποίο θα έχει συγκεκριμένους στόχους. Παρακάτω υπάρχουν μερικές συμβουλές, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια επιλογή, με βάση:

 • Περιλαμβάνουν ύλη, η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς και συμβαδίζει με την τρέχουσα τεχνολογία.
 • Εμπλουτίζουν τις τεχνολογικές δεξιότητες των μαθητών, έτσι ώστε να αξιοποιούν καθημερινά τα κατάλληλα προγράμματα για τις σχολικές εργασίες.
 • Περιλαμβάνουν εργαλεία ατομικής αξιολόγησης.
 • Προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Εμπεριέχουν στοιχεία επαγγελματικού προσανατολισμού.

 • Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στο μάθημα της πληροφορικής με εφαρμογή του STEM – ICT – Project & Game Based Learning.
 • Δωρεάν αναβάθμιση του εξοπλισμού με ετήσια χορηγία προς το εκπαιδευτήριο.
 • Εκπαιδευτική ύλη που διδάσκεται με επιτυχία σε περισσότερα από 2.500 σχολεία σε Καναδά & Η.Π.Α.
 • Η μεθοδολογία είναι πλήρως συνυφασμένη με τις απαιτήσεις των Εθνικών Προτύπων Τεχνολογίας, (NTES – National Technology Education Standards), όπως ορίζονται από τη Διεθνή Κοινωνία της Τεχνολογίας (ISTE – International Society of Technology Education).
 • Δωρεάν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα δεδομένα και τεχνικές.