Technokids

Home/Technokids

Τι είναι το Technokids Curriculum;

Το Technokids Curriculum είναι μια συλλογή από τεχνολογικά projects που βασίζονται στην μέθοδο Project Based Learning και είναι ένα σύνολο διαφορετικών θεματικών δραστηριοτήτων . Τα επίπεδα χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού και είναι τα εξής:

Levels +camp

 • Tot : Νηπιαγωγείο
 • Junior: Α’ Β’ Γ’ δημοτικού
 • Senior: Δ’ Ε’ ΣΤ’ δημοτικού
 • Teen : Γυμνάσιο
 • Camp: Καλοκαιρινές δραστηριότητες


Ένα Τεχνολογικό project είναι ένα σύνολο θεματικών δραστηριοτήτων που με την χρήση του υπολογιστή οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν:

 • αναφορές
 • παρουσιάσεις
 • αφίσες
 • ιστοσελίδες
 • blog
 • περιοδικό
 • video
 • business plan
 • γραφήματα

Ένα τεχνολογικό Project περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό όπως: Ύλη καθηγητή (teacher guide), τετράδιο μαθητή (student workbook), οδηγίες ενοτήτων (detailed lesson plans) κλπ.

icons 1


Η μέθοδος Technokids Project Based Learning είναι μια εναλλακτική μέθοδος στη εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές ετοιμάζουν εργασίες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την υλοποίησή τους χρησιμοποιούν κυρίως τις εφαρμογές Microsoft Office με κίνητρο θεματολογία που εστιάζει στα ενδιαφέροντά τους και συμβαδίζει παράλληλα με τις δεξιότητες της κάθε ηλικίας.

Έτσι με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού που ορίζει τον τεχνολογικό στόχο, οι μαθητές εκπαιδεύονται στα ίδια εργαλεία και εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ολοκληρώνοντας τις εργασίες τους, παρακινημένοι από τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και βιώματα.

Με αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση ο κάθε μαθητής «κατακτά και χτίζει την γνώση» του αφού προωθείται η κριτική και δημιουργική ικανότητα, το ερευνητικό πνεύμα, το κίνητρο, που κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα. Οι μαθητές επίσης αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας μέσω της συλλογικής εργασίας της ομάδας.

icons 3


teacher_guide

Teacher guide είναι το εγχειρίδιο του καθηγητή που περιλαμβάνει οδηγίες που χρειάζονται οι μαθητές για να ολοκληρώσουν ένα τεχνολογικό project.


Το student workbook είναι το τετράδιο μαθητή για κάθε ενότητα που περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την ολοκλήρωση εργασιών, καθώς και ασκήσεις εμπέδωσης διαφόρων τύπων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλπ).Τα περισσότερα τεχνολογικά projects χρησιμοποιούν εφαρμογές της Microsoft και της Adobe, όπως:

 • Word
 • PowerPoint
 • Paint
 • Excel
 • Access
 • Flash
 • Publisher
 • MovieMaker
 • Photoshop
 • Kid Pix 3D
 • Notepad
 • Photofiltre

office


advertise

Ένα τεχνολογικό project βασίζεται σε ένα σενάριο και ολοκληρώνεται σε 6 – 10 διδακτικές ώρες. Το κάθε μάθημα συνοδεύεται με ερωτήσεις εμπέδωσης και ασκήσεις επανάληψης. Στο τελευταίο μάθημα κάθε τεχνολογικού project γίνεται παρουσίαση εργασιών από τον κάθε μαθητή.


Οι μαθητές μέσα από τις εκπαιδευτικές ενότητες Technokids αποκτούν προσωπικές ικανότητες όπως:

 • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση
 • Ορθολογική σκέψη για λύση προβλημάτων
 • Δημιουργικότητα – Φαντασία
 • Αντίληψη – Παρατηρητικότητα
 • Προσαρμοστικότητα στην αλλαγή
 • Ερευνητικό πνεύμα
 • Αρέσκεια για μάθηση
 • Πρακτική εξάσκηση στα Αγγλικά

icons 2

 • Εμπλουτίζουν τις γενικές γνώσεις των μαθητών
 • Οι οδηγίες είναι εύκολες βήμα προς βήμα για μαθητές και για εκπαιδευτικούς
 • Περιλαμβάνουν εργαλεία αξιολόγησης της προόδου των μαθητών
 • Προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά
 • Προσφέρουν αξιόλογες ευκαιρίες μάθησης
 • Εμπεριέχουν στοιχεία επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ενσωματώνονται εύκολα στην ύλη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ύλη βασισμένη στο ενιαίο διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας Περιλαμβάνουν ύλη που συνεχώς αναβαθμίζεται και συμβαδίζει με την τρέχουσα τεχνολογία
 • Ύλη που διδάσκεται με επιτυχία σε 32 χώρες και σε περισσότερα από 5.000 σχολεία σε Καναδά και Αμερική
 • Εγκεκριμένη από την Microsoft Inc. και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα
 • Διεθνής εκπαιδευτική ύλη που συμπεριλαμβάνει διαφορετικές κουλτούρες και εμπεριέχει στοιχεία άλλων πολιτισμών προετοιμάζοντας παράλληλα τα παιδιά να λέγονται πολίτες του «ΚΟΣΜΟΥ».

SPECIALIST

Ενδεικτικές Ενότητες

TECHNOPC (ΤΟΤ για παιδιά 4 – 6 ετών)

technopcΣτην ενότητα αυτή οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα μέρη του υπολογιστή και να ακολουθούν τους κανόνες σχετικά με τη σωστή χρήση του υπολογιστή. Εξοικειώνονται με την κίνηση του ποντικιού. Χρησιμοποιούν το ποντίκι για να κάνουν μονό και διπλό κλικ . Ανακαλύπτουν τις διαστάσεις της οθόνης και πως οδηγούν το ποντίκι τους στην ζητούμενη θέση. Ζωγραφίζουν με ενθουσιασμό τον ήρωα μας τον Kido ολοκληρώνοντας τις κατάλληλες εργασίες για την ηλικία τους. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα λάβουν την «Άδεια Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».

TECHNOBiz (Junior για παιδιά 6 – 9 ετών)

technobiz Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές γίνονται διευθυντές του εργοστασίου καραμελών Yum Yum. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μείωσης πωλήσεων καραμελών. θα πραγματοποιήσουν μία μελέτη για τις προτιμήσεις των πελατών στα χρώματα καραμελών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους θα καταγράψουν σε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel. Οι μαθητές μαθαίνουν τη διαδικασία της αυτόματης άθροισης για να υπολογίζουν γρήγορα τα σύνολα των αποτελεσμάτων τους. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν μια αναφορά με τα αποτελέσματα της έρευνας στο Microsoft Word. Έτσι, θα ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της ενότητας TechnoBiz.

TECHNOEzine (Senior για παιδιά 9 – 12 ετών)

EZINE Στην ενότητα αυτή οι μαθητές παίρνουν το ρόλο των δημοσιογράφων και θα δημιουργήσουν ένα διαδραστικό περιοδικό. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές μορφοποίησης του Microsoft Word και ετοιμάζουν ένα περιοδικό με εξώφυλλο, κριτική ταινιών, μουσικά άρθρα και άρθρα για τις νέες τάσεις. Θα προσθέσουν στο περιοδικό τους υπερσυνδέσεις για να μπορούν να έχουν εύκολη μετάβαση από τo ένα άρθρο στο άλλο. Τέλος, θα παρουσιάσουν το άρθρο τους στους γονείς και στους συμμαθητές τους.

TECHNOSpecialist (Teen για παιδιά 12 – 16 ετών)

technospecialistΣε αυτή την ενότητα οι μαθητές εργάζονται για μία εταιρεία που παράγει και πουλάει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γνωρίζουν όλα τα εσωτερικά μέρη του υπολογιστή, μαθαίνουν για τις συσκευές αποθήκευσης, κατανοούν όρους όπως CPU, RAM και ROM και ετοιμάζουν παρουσιάσεις για να επικοινωνήσουν σε πελάτες την αναγκαιότητα αγοράς ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λειτουργικό σύστημα στο οποίο θα δουλέψουν οι μαθητές είναι τα Windows και το πρόγραμμα που θα δημιουργήσουν τις παρουσιάσεις τους είναι το Power Point τελευταίας έκδοσης.

TECHNOTribute (Camp)

tributeΠοιος νομίζεις ότι είναι αντάξιος να του αποδόσεις «φόρο τιμής»;
Κάθε καλοκαίρι οι μαθητές αφιερώνουν μια εβδομάδα για να κάνουν έρευνες και να συλλέξουν πληροφορίες από το Internet για ένα λαμπερό πρόσωπο. Θα μαζέψουν εικόνες, τραγούδια βιογραφικά στοιχεία και θα τα παρουσιάσουν στο Microsoft Power Point. Στο τέλος της εβδομάδας θα την ανεβάσουν στο Internet για να την θαυμάσουν όλοι!