Ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός οδηγός για το Minecraft: Education Edition!

Έχοντας ως οδηγό το “Minecraft Kit” μπορούμε εύκολα και γρήγορα να εξοικειωθούμε με τον κόσμο του Minecraft: Education Edition . Πιο συγκεκριμένα το “Minecraft Kit” περιλαμβάνει:

  1. Βιβλίο – Ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός οδηγός με αναλυτικές οδηγίες.
  2. Ατομική Συνδρομή για 1 έτος στο Minecraft: Education Edition.
  3. Ατομική Συνδρομή για 1 έτος στο Office 365 Academic Online.
  4. Οδηγός εργαστηρίου (Συνταγές & Παρασκευές).
  5. Αυτοκόλλητα με Minecraft Ήρωες.

Πρόκειται για έναν αναλυτικό οδηγό του Minecraft: Education Edition με δραστηριότητες STEM & Προγραμματισμού, ο οποίος περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την ολοκλήρωση προκλήσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριότητες εμπέδωσης διαφόρων τύπων. Πιο αναλυτικά:

Α΄ Ενότητα – Εισαγωγή στο Minecraft: Education Edition

Αποτελείται από 10 μαθήματα, όπου οι μαθητές γνωρίζουν τον κόσμο, τις λειτουργίες & τα εργαλεία του μέσα από αναλυτικές οδηγίες και προκλήσεις.

Β΄ Ενότητα – Θεματικές Προκλήσεις

Αποτελείται από 7 STEM μαθήματα-προκλήσεις, όπου οι μαθητές μελετούν έννοιες των επιστημών, ταξιδεύουν στο διάστημα, βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα και παρουσιάζουν την εμπειρία τους.

Γ΄ Ενότητα – Coding

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να προγραμματίζουν με block εντολές και να αλλάζουν τον κόσμο τους. Αποτελείται από 8 μαθήματα και 13 δραστηριότητες προγραμματισμού.

Γλωσσάρι εννοιών & όρων

Οι μαθητές παραλαμβάνουν μια προσωπική συνδρομή, διάρκειας 12 μηνών, για πρόσβαση στο Minecraft: Education Edition από οπουδήποτε.

Οι μαθητές παραλαμβάνουν μια προσωπική συνδρομή, διάρκειας 12 μηνών, για πρόσβαση στα εργαλεία του Office 365 Online και συμβαδίζει με όλες τις συσκευές.