Το Minecraft: Education Edition στην Τάξη!

Το Minecraft: Education Edition είναι η εκπαιδευτική έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού. Μέσα από ένα Game Based περιβάλλον οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν και να μελετούν πρόθυμα Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική και πολλά ακόμα μαθήματα. Αναπτύσσουν, δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργατική μάθηση και η δημιουργικότητα. Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει το παιχνίδι και μπορεί να το ενσωματώσει στην τάξη του ή σε όμιλο. Τέλος, είναι το ιδανικό εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γιατί μπορούν εύκολα και γρήγορα να συνδεθούν απομακρυσμένα και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους!

Το Minecraft: Education Edition χρησιμοποιείται από χιλιάδες παιδιά και σχολεία ανά τον κόσμο, σε όλες τις τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας δομικά στοιχεία, κατανοούν τον τρόπο που λειτουργούν τα όργανα του σώματος, οι χημικές αντιδράσεις κ.α., διατυπώνουν αλγόριθμους και προγραμματίζουν σε ένα οπτικό περιβάλλον. Επιπλέον, κατασκευάζουν και εξερευνούν στα πλαίσια ενός διασκεδαστικού και γνώριμου περιβάλλοντος.

Ποιοι στόχοι επιτυγχάνονται;

  • Παίζουν και ανακαλύπτουν στρατηγικές στο Minecraft: Education Edition.
  • Ανακαλύπτουν έννοιες της μηχανικής και των κατασκευών.
  • Περιγράφουν με επιτυχία την επιστήμη των υπολογιστών και του προγραμματισμού, καθώς και τη σημασία τους.
  • Μαθαίνουν βασικές εντολές και έννοιες προγραμματισμού και προγραμματίζουν μέσω block εντολών.
  • Αναπτύσσουν τις δεξιότητες της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας.
  • Εφαρμόζουν την υπολογιστική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων.

Minecraft: Education Edition Kit για κάθε μαθητή!

Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του “Minecraft Kit”:

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε, το 98% των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι η επίλυση προβλημάτων είναι η κορυφαία δεξιότητα που μαθαίνουν οι μαθητές από το Minecraft: Education Edition. Επιπλέον, οι μαθητές σημείωσαν σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τη συνεργασία και την υπολογιστική σκέψη. Συμπερασματικά, η «υποστηριζόμενη, σχολική και σκόπιμη χρήση» του Minecraft: Education Edition οδηγεί πραγματικά σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.”