Νηπιαγωγεία

Home/Νηπιαγωγεία

Στα Technokids τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποκτούν τεχνολογικές γνώσεις μέσα από σεναριακά μαθήματα που βοηθούν στην ψυχοκοινωνική και κοινωνικό – συναισθηματική τους ανάπτυξη. Κάθε ενότητα περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό θέμα για το οποίο δίδεται ποικιλία κατάλληλων δραστηριοτήτων με στόχους: τεχνολογικούς, προ-γραφικούς, προ-αναγνωστικούς, προ-αριθμητικούς ενώ βαθμιαία εξελίσσεται σ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας βασικών εννοιών των Νέων Τεχνολογιών και εντολών του Η/Υ.

Όλα τα σχέδια εργασίας υποστηρίζονται με ειδικό λογισμικό, πρότυπα αρχεία, τετράδια εργασιών του νηπίου καθώς και με ειδικά οργανογράμματα ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεματική διερεύνηση της παιδικής αντίληψης προς ποικίλους γνωστικούς και εκφραστικούς τομείς.

Ανακαλύψτε τα οφέλη του Technokids – Technology Projects και ενθουσιάστε τα νήπια σας!
  • Οι λεπτομερείς οδηγίες που βρίσκονται στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού επιτρέπουν στον νηπιαγωγό να παράγει ένα ολοκληρωμένο μάθημα!
  • Οι μαθητές απολαμβάνουν τις τεχνολογικές  δραστηριότητες στο τετράδιο εργασιών τους.
  • Όλα τα ψηφιακά αρχεία που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να διδάξει περιλαμβάνονται σε κάθε τεχνολογικό project των Technokids
  • Όλες οι δραστηριότητες των τεχνολογικών projects των Technokids ενσωματώνουν την τεχνολογία στο βασικό ορολόγιο πρόγραμμα.

Συνοπτικός Πίνακας Ενοτήτων ΤΟΤ

TechnoBasic

TechnoBasic

Μαθαίνουν βασικές αρχές για την χρήση του υπολογιστή και γίνονται “Μάγοι του Υπολογιστή”.
Λογισμικό: Ζωγραφική
Δεξιότητες: γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον

TechnoNumbers

TechnoNumbers

Χρωματίζουν, μετρούν, ταξινομούν και δίνουν κίνηση  στους αριθμούς για να παράγουν καταπληκτικά έργα τέχνης.
Λογισμικό: PowerPoint, Kid Pix
Ικανότητες: πολυμέσα, γραφικά

TechnoColors

TechnoColors

Γιορτάζουν με το μεγαλείο των χρωμάτων του ουράνιου τόξου και εκφράζουν τα συναισθήματά τους με χρώματα.
Λογισμικό: Kid Pix
Ικανότητες: Ζωγραφική

TechnoDrive

TechnoDrive

Ενημερώνονται για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής
Λογισμικό
: Power Point
Δεξιότητες: γραφικά, πολυμέσα

TechnoSeasons

TechnoSeasons

Μαθαίνουν τις εποχές και τις κλιματολογικές συνθήκες και δημιουργούν το δικό τους βίντεο.
Λογισμικό: Paint/ Kid Pix
Δεξιότητες: γραφικά, slide show

TechnoLetters

TechnoLetters

Εξοικειώνονται με τα γράμματα της αλφαβήτας και το πληκτρολόγιο
Λογισμικό: Word
Ικανότητες: επεξεργασία κειμένου

TechnoShapes

TechnoShapes

Ασχολούνται με τα σχήματα και δημιουργούν το βιβλίο των σχημάτων!
Λογισμικό: Paint, Cool Paint
Δεξιότητες: γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον

TechnoToon

TechnoToon

Θα επισκεφθούν όλα τα cartoons στη βάση δεδομένων ToonTown και θα δημιουργήσουν το δικό τους cartoon στη Ζωγραφική.
Λογισμικό: Access, Paint
Ικανότητες: Βάσεις Δεδομένων, Ζωγραφική

TechnoWriter

TechnoWriter

Γίνονται συγγραφείς παραμυθιών και εικονογράφοι συγχρόνως
Λογισμικό: Storybook Weaver
Ικανότητες: επεξεργασία κειμένου/ πολυμέσα

Επιρροή των Νέων Τεχνολογιών

Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται παντού
90% των θέσεων εργασίας σήμερα απαιτούν γνώσεις υπολογιστών
80% των παιδιών που είναι σήμερα 2 ετών θα ακολουθήσουν καριέρες που δεν γνωρίζουμε ακόμη

Τα παιδιά αποκτούν κίνητρο  για μάθηση κατανοώντας ακριβώς  τις δυνατότητες του υπολογιστή.