Διαθεματικά – Τεχνολογικά Projects για το Office 365

Home/Διαθεματικά – Τεχνολογικά Projects για το Office 365

Ενσωματώστε την Τεχνολογία στην τάξη σας αξιοποιώντας τα Technokids διαθεματικά Projects

Εξοικονομήστε χρόνο! Ενσωματώστε τους μαθησιακούς στόχους στις διάφορες ενότητες του προγράμματος σπουδών. Τα Technokids προωθούν τη μέθοδο Project Based Learning. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα σπουδών Technokids για την Πληροφορική, ακόμα και στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

  • Επιτύχετε τα Common Core Standards
  • Συμβαδίστε με τα ISTE Standards
  • Διδάξτε δεξιότητες STEM
  • Θέστε πραγματικά ερωτήματα/προβλήματα
  • Παρακινήστε τους μαθητές να συμμετάσχουν και δώστε τους κίνητρα

Ανατρέξτε στο έγγραφο αντιστοιχίας τεχνολογικών στόχων και δεξιοτήτων, βρείτε το επίπεδο της τάξης σας, μελετήστε τα προτεινόμενα projects των Technokids και παρακολουθήστε την επίτευξη των Common Core Standards για κάθε project.

Συνοπτικός Πίνακας ενοτήτων Τάξης (Office 365)