Στα Technokids τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποκτούν τεχνολογικές γνώσεις μέσα από σεναριακά μαθήματα που βοηθούν στην ψυχοκοινωνική και κοινωνικο συναισθηματική τους ανάπτυξη.
Μέσα από προγραφικές, προαναγνωστικές δραστηριότητες και ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνουν να χειρίζονται τον υπολογιστή και να τον αξιοποιούν ως εργαλείο από τα πρώτα τους σχολικά βήματα.

icons 7

Στο πρόγραμμα Technokids, κάθε ενότητα περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό θέμα για το οποίο δίδεται ποικιλία κατάλληλων δραστηριοτήτων με στόχους: τεχνολογικούς, προ-γραφικούς, προ-αναγνωστικούς, προ-αριθμητικούς ενώ βαθμιαία εξελίσσεται σ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας βασικών εννοιών και εντολών του Η/Υ.

Όλα τα σχέδια εργασίας υποστηρίζονται με ειδικό λογισμικό, πρότυπα αρχεία, τετράδια εργασιών του νηπίου καθώς και με ειδικά οργανογράμματα ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεματική διερεύνηση της παιδικής αντίληψης προς ποικίλους γνωστικούς και εκφραστικούς τομείς.

Μερικές από τις ενότητες για την προσχολική αγωγή

 

PCTechnoPC Μαθαίνουν βασικές αρχές για την χρήση του υπολογιστή και κερδίζουν την άδεια χρήσης ΥπολογιστήΛογισμικό: ΖωγραφικήΔεξιότητες: γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον numbersTechno123 Μετρούν, γράφουν και ταξινομούν αριθμούς από 1 ως το 10 και μαθαίνουν την ώρα Λογισμικό: Power PointΙκανότητες: πολυμέσα, γραφικά
SHAPETechnoShapes 
Ασχολούνται με τα σχήματα και ενημερώνονται για τις αναμείξεις χρωμάτων και τις παραλλαγές τους
Λογισμικό: Ζωγραφική, Cool Paint
Δεξιότητες: γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον
TOONTechnoToon Θα επισκεφθούν όλα τα cartoons στη βάση δεδομένων ToonTown
Λογισμικό: Access
Ικανότητες: Βάσεις Δεδομένων
SEASONSTechnoSeason Μαθαίνουν τις εποχές και τις κλιματολογικές συνθήκες και τις παρουσιάσουν σε προβολή παρουσίασης
Λογισμικό: Paint/ Kid Pix Deluxe 4
Δεξιότητες: γραφικά, slide show
LettersTechnoABC Εξοικειώνονται με τα γράμματα της αλφαβήτας και το πληκτρολόγιο
Λογισμικό: Word 2007
Ικανότητες: επεξεργασία κειμένου
DRIVETechnoDrive Ενημερώνονται για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής
Λογισμικό
: Power Point
Δεξιότητες: γραφικά, πολυμέσα
WRITERTechno Writer Γίνονται συγγραφείς παραμυθιών και εικονογράφοι συγχρόνως
Λογισμικό: Storybook Weaver Deluxe
Ικανότητες: επεξεργασία κειμένου/ πολυμέσα

 

Technology Skills

Επιρροή των Νέων Τεχνολογιών

Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται παντού
90% των θέσεων εργασίας σήμερα απαιτούν γνώσεις υπολογιστών
80% των παιδιών που είναι σήμερα 2 ετών θα ακολουθήσουν καριέρες που δεν γνωρίζουμε ακόμη

Τα παιδιά αποκτούν κίνητρο  για μάθηση κατανοώντας ακριβώς  τις δυνατότητες του υπολογιστή.