Εκπαιδευτικές Δράσεις Technokids

Cosmote Εκπαίδευση σε Πρέσπες & Σαμοθράκη
Κρίκος Ζωής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TECHNOKIDS ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

Φιλανθρωπικό Έργο Technokids

Χριστούγεννα 2008
Χριστούγεννα 2007
Μάρτιος 2007
Χριστούγεννα 2006
Χριστούγεννα 2005