Τα Technokids προσφέρουν στον εκπαιδευτικό ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά από 4 ετών μέχρι 16 ετών. Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένα εγχειρίδια για να διδάξει με κατανοητό και εύκολο τρόπο τις Νέες Τεχνολογίες. Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους διδασκαλίας με τη μέθοδο Technokids, ο εκπαιδευτικός αποκτά τον τίτλο του “Technokids Certified Teacher”.

icons 2

Technokids Project Based Learning

Οι εκπαιδευτικές ενότητες Technokids έχουν θεματολογία εμπλουτισμένη με στοιχεία επαγγελματικού προσανατολισμού και βασίζονται στην μέθοδο Project Based Learning. Τα παιδιά παίρνουν ρόλους-επαγγέλματα που αντανακλούν σε εφαρμογές της πραγματικής ζωής αξιοποιώντας τον υπολογιστή σαν εργαλείο.  Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα oι μαθητές ολοκληρώνουν εργασίες, με θέμα και εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανάλογο με την ηλικία τους και τα ενδιαφέροντα τους , καλλιεργώντας ταυτόχρονα την προσωπικότητά τους.

 

icons 3

Ένα τεχνολογικό Project περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό όπως:

 

1. Οδηγός Καθηγητή - Teacher Guide
2. Τετράδιο Εργασιών μαθητή (student workbook)
3. Κάρτες Αναφορών (Report Cards)
4. Ερωτήσεις Επανάληψης (Quizzes)
5. Ηλεκτρονικά Αρχεία (Teacher Resources)
6. Extra Υλικό (π.χ. Εποχιακές Δραστηριότητες)