Είπαν για εμάς

Home/Αρχική Σελίδα/Είπαν για εμάς
Το Πρόγραμμα του Οργανισμού TechnoKids εφαρμόζεται στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph από το 2011. Τα ποικίλα τεχνολογικά projects που υλοποιούν οι μαθητές στα πλαίσια των μαθημάτων τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όχι μόνο τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, αλλά και την κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Οι μαθητές απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η δυνατότητα να καταρτίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε στη συνέχεια το Σχολείο μας να τους καθιστά ικανούς και τεχνολογικά επαρκείς για να χρησιμοποιούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική τις τεχνολογίες αιχμής που τους διατίθενται (ταμπλέτες, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης κ.α.).
Καρέκος Εμμανουήλ, ΕλληνοΓαλλική Σχολή “Saint Joseph”, Πεύκη, Αθήνα
Η οργάνωση της ύλης, η χρήση της θεωρίας και της αξιολόγησής της μέσω των επαναληπτικών διαγωνισμάτων καθώς και η αμεσότητα της θεματολογίας σχετικής των ενδιαφερόντων των παιδιών ήταν καταλυτικοί παράγοντες ως προς την εκμάθηση βασικών εννοιών και πρακτικών εφαρμογών ώστε ο μαθητής εύκολα και κυρίως με τρόπο επαγωγικό να κατακτήσει επάξια την ύλη της κάθε ενότητας.
Γιώτης Βασίλης, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, Αθήνα
I am really impressed with TechnoKids projects! It’s great computer curriculum. The assignments are easy to follow and the students learn essential skills.
D. Ekron, John Knox Christian School, ON, Canada
We began using TechnoKids Computer Curriculum in 1999. I have always been very impressed with the variety of projects and the team’s ability to make changes in keeping with software updates. The computer lesson plans are fun, challenging, and educational. The materials are a great training tool for both kids and teachers. I highly recommend TechnoKids to all schools.
M. Cole, Matthews Hall, ON, Canada
I am just loving these projects. They fit my teaching style and my students’ learning styles to a T.
A. Vetter, Napavine High School, WA
Initially, I was worried about taking my senior kindergarten class into the computer lab, but the TechnoKids preschool computer curriculum made it easy. The students really enjoy the Kid Pix program and can’t wait for “Computers” every week!
L. Bosch, John Knox Christian School, ON, Canada
We very much enjoy using the TechnoKids curriculum. It is well researched and assembled and easy for teachers to follow. The teacher guides and student books are very helpful, and the kids love it!
R. Shelley, John Knox Christian School, ON, Canada
The projects through TechnoKids are legendary in my school and students come in asking about them on the first day of class (and I teach high school). I noticed that when I am using TechnoKids curriculum, I have less attendance, discipline, and attention problems with my students. Thank you for such a wonderful product at a price teachers can afford.
E. Gulledge, Dickson County High School, TN
I love the TechnoKids curriculum. I think it has helped me expand my business, as I can offer more classes to a wider range of audience.
G. Kidary, Logik Central, Winter Park, FL, USA
We are really enjoying the addition of TechnoKids to our computer curriculum! It has been a welcome addition and the students and teachers are enjoying learning together!
J Van Duyvendyk, Immanuel Christian School, ON, Canada